ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 7 มกราคม 64   View : 116
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :