งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


ออนไลน์ : 11

Gallery :: งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตตำบล อบต.หนองพอก
วันที่ : 10 มิถุนายน 64   View : 63