ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ได้ที่  
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/mhatrs  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

 
โพสโดย :   วันที่ : 1 มีนาคม 65   View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :