ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564
https://itas.nacc.go.th/go/iit/mhatrs  โดยเริ่มตอบแบบประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
โพสโดย :   วันที่ : 1 เมษายน 64   View : 84
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :