ผลงาน อบต.หนองพอก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อผลงาน อบต.หนองพอก วันที่ ผู้ชม
อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาจั.....

3 เม.ย. 63 232
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าและพาณิชย์ต่างๆร.....

3 เม.ย. 63 223
กิจกรรมวันเด็ก

  ...

3 ม.ค. 59 318
โรงจอดรถ

  ...

3 ม.ค. 59 314
ถนนไร้ผุ่น

...

3 ม.ค. 59 339
ถังน้ำดื่ม

  ...

3 ม.ค. 59 301
หอถังสูงประปา

  ...

3 ม.ค. 59 4754
รณรงค์ไม่กินปลาดิบ

  ...

3 ม.ค. 59 284
สัมมนาประชาคม

...

3 ม.ค. 59 206
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 59 236
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 59 389